SALES COMPANY:No. 1166, Huanghe 12 Road, Binzhou City, Shandong Province, China

FACTORY: No. 518, Yongxin Road, Binbei Town, Binzhou City, Shandong Province, China

Tel : +86-543-3368839, 3367311 

Fax: +86-543-3356775, 3363612

E-mail :bns@binnong.com

http://www.binnong.com

 


 
Contact Us:

  • Tel: +86-543-3368839
  • Fax: +86-543-3356775
  • E-mail:bns@binnong.com